Содержание курса
Телеграм чат
0/1
Лекція #1
Модальні дієслова
0/1
Лекція #2
Давальний відмінок Dativ
0/1
Лекція #3
Прийменники, які вживаються з Akkusativ/Dativ
0/1
Лекція #4
Минулий час Perfekt
0/1
Лекція #5
Особливі сильні дієслова
0/1
Лекція #6
Частини мови, члени речення, доповнення в реченнях
0/1
Лекція #7
Imperativ - наказовий спосіб
0/1
Лекція #8
Неозначені займенники man, jemand, niemand, etwas, nichts, alles
0/1
Лекція #9
Неозначені займенники jeder, manche, alle, einige; вказівні займенники
0/1
Лекція #10
Значення прийменників, що вживаються в Dativ
0/1
Лекція #11
Значення прийменників, що вживаються в Dativ/Akkusativ
0/1
Лекція #12
Ступені порівняння прикметників
0/1
Deutsch Start 2 (A1.2) – Персонально 3 Ольгою🇺🇦
Об уроке

Модальні дієслова

Модальні дієслова

Файлы упражнений
1_А1.2 Чек-лист.pdf
Размер: 151,11 КБ
1_А1.2 Дом завдання.pdf
Размер: 159,37 КБ
1_А1.2 Рішення.pdf
Размер: 177,58 КБ
0% Завершено