Рівень а1

ДОГОВІР №1/2023
ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

від 25 квітня 2023 року

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НАЗАРЕНКО ЛЕОНІД ЛЕОНІДОВИЧ, який діє на підставі Виписки з ЄДР, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3096008411, пропонує укладення Договору про надання послуг дистанційним способом шляхом приєднання відповідно до статей 633-634, 642 Цивільного кодексу України
Цей договір публічної оферти укладається між Виконавцем з одного боку і Замовником, будь-якою особою, яка акцептувала цю пропозицію, з іншого боку.
Цей договір адресований невизначеному колу осіб.
Особа, яка замовляє Послугу на публічній сторінці www.deutschtrend.com Виконавця, здійснює передплату та/або надає свою контактну інформацію в будь-який спосіб з метою замовлення Послуги, акцептує (погоджується, приймає) усі умови цієї публічної оферти.
Ця Публічна оферта діє до моменту прийняття нової редакції оферти.

СТАТТЯ 1. Терміни та визначення
1.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення і є її складовою невід’ємною частиною:
• Виконавець – фізична особа-підприємець Назаренко Леонід Леонідович, який діє на підставі Виписки з ЄДР, далі за текстом Договору «Експерт курсу».
📧 Е-mail: nazarenko.leonid@gmail.com.
📞Телефон: +380954233700 (Messenger, Telegram, WhatsApp).

• Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач публічної сторінки www.deutschtrend.com, що приймає всі умови цієї оферти і яка має намір зробити замовлення Послуг.
• Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач публічної сторінки www.deutschtrend.com, яка здійснила замовлення Послуг та/або залишила свої контактні дані з метою замовлення Послуг, чим акцептувала (прийняла) усі умови даної оферти.
• Сторінка – офіційні публічні сторінки де Замовник може ознайомитись та придбати послуги:
www.deutschtrend.com. https://hallo.deutschtrend.com.
https://www.instagram.com/deutschtrend.ua.

• Послуга – об’єкт угоди сторін; сукупність навчальних Програм по вивченню німецької мови, за відповідною Тарифікацію, запропонованою Замовнику на Сторінці Виконавця з метою їх продажу.
• Навчальний курс – сукупність занять, викладених у Модулі, які проводяться Виконавцем відповідно до підготовленої навчальної програми, яка складається з:
 Освітніх відео (у записі/без запису)
 Доступу до закритої частини Сайту
 Додаткових освітніх матеріалів
 Онлайн-зустрічей
 Самостійної роботи
 Домашніх завдань
 Зворотного зв’язку Замовнику

• Навчальний план – документ по організації процесу проведення занять, які є предметом цього Договору із визначенням графіку та тем.

• Дистанційний формат навчання – спосіб проведення занять, комунікації, в тому числі у чатах Виконавця, здійснюються дистанційно та полягають у використанні Сторонами програм/додатків/месенджерів, які працюють через мережу Інтернет – Skype, Telegram, Messenger, Zoom, Instagram та інших програм, Визначених Виконавцем на Сайті та цим Договором.

СТАТТЯ 2. Загальні положення
2.1. Виконавець здійснює продаж послуг через публічну сторінку www.deutschtrend.com.

2.2. Здійснюючи замовлення Послуг на Сторінці та/або залишаючи свої контактні дані з метою отримання Послуг, Користувач погоджується з умовами цього Договору. У разі незгоди з умовами цього Договору Користувач повинен негайно припинити використання сервісу і покинути Сторінку.
2.3. Умови цього Договору і розміщена на Сторінці інформація про Послуги є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
2.4. Діючі умови цього Договору можуть бути змінені Виконавцем без повідомлення про це Користувачів та Замовників в односторонньому порядку. Нова редакція умов цього Договору вступає в силу з моменту її опублікування на Сторінці, якщо інше не буде передбачено самим Договором.
2.5. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником оплати послуг відповідно до умов, розміщених на Сторінці, та надходження коштів на банківський рахунок Виконавця.
2.6. Повідомляючи Виконавцю свій номер телефону, Замовник дає згоду на використання зазначених засобів зв’язку Виконавцем. Дані можуть використовуватися з метою поширення інформації про прийом замовлення, а також надання іншої інформації, смс-повідомлень, листів на електронну адресу, з метою повідомлення про новинки, акції, тощо, не пов’язаної з конкретним замовленням цієї Публічної оферти.
2.7. Вичерпний перелік Послуг, строки та умови їх надання розміщуються виключно на Сторінці. Реквізити для оплати Послуг можуть змінюватись Виконавцем та розміщуються як на Сторінці, так і можуть надаватися (надсилатися) Замовнику за допомогою будь-яких засобів зв’язку (електронною поштою, телефонними повідомленнями, месенджерами тощо).

СТАТТЯ 3. Предмет договору
3.1. Предметом цього Договору є оплатне надання Виконавцем Замовнику обраних останнім Послуг, перелік, обсяги, терміни надання та вартість яких розміщені на Сторінці.
3.2. За цим Договором Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультативні послуги, інші освітні послуги, які викладені у формі навчальної програми(курсів) та поділяються на модулі.

3.3. Виконавець залишає за собою право змінювати форму надання Послуг шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сторінці та/або шляхом надсилання відповідного повідомлення Замовнику за допомогою будь-яких засобів зв’язку (електронною поштою, телефонними повідомленнями, месенджерами тощо).

СТАТТЯ 4. Умови та порядок надання Послуг
4.1. Перелік, обсяги, терміни надання та вартість Послуг, інформація про спосіб надання Послуг розміщуються Виконавцем на Сторінці.
4.2. Для отримання Послуги Замовник самостійно обирає Тарифікацію, яка опублікована на Сторінці Виконавця та здійснює 100% оплату обраного навчального курсу.

4.3. Навчальний процес починається з дати оголошеної на офіційній сторінці Виконавця.
4.4. Після 100% оплати запланованого навчального курсу, обраного на сторінці, Замовник отримує доступ до закритої частини Сайту, шляхом передачі відповідних паролів доступу.

4.5. Замовнику, який акцептував цей Договір та здійснив оплату послуг, активується навчальна програма та надсилається запрошення на електронну адресу, вказану при реєстрації (заповнення заявки) на участь в онлайн-курсі.
У разі якщо Замовник не отримав відповідного доступу до навчального курсу на електронну адресу протягом 10 (десяти) календарних днів, він має право звернутись до служби підтримки Виконавця за адресою на сайті: www.deutschtrend.com або на mail: deutschtrend@mail.de.

4.6. Навчальний процес відбувається згідно з графіком навчання визначеним Виконавцем.
4.6.1. Надання Замовнику доступу до навчальної програми відбувається за умови попередньої реєстрації Замовника на Сайті та створення ним облікового запису, який обов’язково повинен містити наступну інформацію: ПІБ Замовника, адресу електронної пошти, контактний телефон.
4.6.2. Замовник несе відповідальність за конфіденційність паролю. У разі встановлення Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов’язаний терміново повідомити про такі факти службу підтримки Виконавця.

4.7. Виконавець може коригувати дату і годину початку занять та графік надання Послуг шляхом перенесення заняття в зв’язку з настанням обставин, які не залежать від волі Виконавця (наприклад, державні свята, хвороба викладача, перебої з електропостачанням тощо), попередньо повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 24 години до дати запланованого заняття.

4.8. Виконавець зобов’язується надати Замовнику доступ до навчального курсу, доступ до закритої частини Сайту протягом 10 (десяти) днів з моменту зарахування грошових коштів, сплачених Замовником, на рахунок Виконавця.
Послуга вважається належно наданою з моменту надання доступу Замовнику до навчального курсу.

4.9. Виконавець повідомляє, що для виконання зобов’язань по даному Договору він має право залучати третіх осіб без попереднього узгодження з Замовником.
4.10. Факт сплати послуг Замовником підтверджується банківською випискою або іншим фіскальним документом.
4.11. Послуги надаються Виконавцем за умови попередньої оплати Замовником обраного Тарифу. В інших випадках, Замовник сплачує 100% (сто відсотків) вартості таких послуг.

4.12. Замовникам, які не здійснили оплату Послуг відповідно до умов цього Договору та/або умов, визначених на Сторінці, Послуги не надаються.
4.13. Факт оплати Послуг є беззаперечним прийняттям Замовником даного Договору. Замовник, який скористався послугами Виконавця, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем в договірні відносини.
4.14. Виконавець має право анулювати участь Замовника в онлайн-курсі без повернення внесених коштів у разі порушення останнім правил поведінки під час проведення онлайн-курсу. До таких порушень відносяться наступні, але не обмежуючись: розпалення міжнаціонального конфлікту, ображення інших учасників курсу, поширення та публікація навчальних матеріалів у соціальних мережах, блогах, друкованих та електронних виданнях, копіювання навчальних матеріалів на електронні носії тощо.

4.15. Надання послуги здійснюється у спосіб, визначений на Сторінці або за домовленістю Сторін цього Договору.

4.16. У випадку настання обставин непереборної сили (пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання Послуг, епідеміологічні обмеження, пов’язаних із поширенням Covid-19 на території країни надання таких Послуг, прийняття актів державних органів, введення карантинних заходів, введення надзвичайного/воєнного стану на території України або в окремих районах, де безпосередньо надається послуга, повітряна тривого, активні бойові дії тощо), що унеможливлюють своєчасне, повне та належне надання Виконавцем послуг за цим Договором, надання Послуг здійснюється Виконавцем після закінчення дії таких обставин.
4.17. Послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином в момент надання Замовнику доступу до навчального курсу.

4.18. Після закінчення оплаченого періоду участі Замовника у навчальному курсі, посилання та доступ до інформації, навчальних матеріалів, отриманих Замовником у зв’язку з проходженням навчання (участі в онлайн-курсі) повторно не надаються.

СТАТТЯ 5. Ціна та оплата Послуг
5.1. Ціна Послуг зазначається на Сторінці. Ціна послуг може вказуватись у валюті (EUR,USD) Оплата послуг здійснюється у національній валюті України і включає в себе всі передбачені українським законодавством податки, збори ін.
5.2. Ціна Послуги на Сторінці може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на оплачену Замовником Послугу зміні не підлягає, крім випадків, передбачених цим Договором.
5.3. Оплата Послуги здійснюється Замовником самостійно у спосіб обрання відповідного Тарифу з використанням платіжних систем.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг цілям, завданням, уявленням та/або бажанням Замовника, здійснена Замовником попередня оплата Послуг поверненню не підлягає.
5.5. По спливу 10 (десяти) денного терміну з моменту початку навчання (надання доступу до онлайн-курсу), будь-які претензії від Замовника щодо повернення коштів Виконавцем не приймаються. Десятиденний строк може бути зменшено до семи календарних днів, про що Виконавець попереджає Замовника до оплати навчального курсу.

5.6. Оплата Послуги здійснюється Замовником самостійно у спосіб обрання відповідного Тарифу з використанням платіжних систем. У разі оплати послуг платіжною карткою, сума списання може включати додаткові комісії банків та платіжних систем. Якщо валюта вашої картки відрізняється від валюти платежу (валюти покупки), сума списання визначається виходячи з обмінного курсу платіжних систем VISA або MasterCard, а також банку-емітента (банку, який випустив вашу карту); можливі додаткові витрати, пов’язані з конвертацією валюти.

5.7. У разі коли для оплати послуг Замовник користується платіжним терміналом (IBOX або інші), або здійснює платіж через касу фінансової установи (банк, сервіс переказу коштів, тощо), Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця про платіж та надіслати його зображення документа, що підтверджує оплату послуг (фіскальний документ). Це може бути чек, квитанція, чи платіжне доручення. Це необхідно для того, щоб Виконавець зміг своєчасно ідентифікувати платіж та розпочати надання послуг такому Замовнику.

5.8. У випадку оплати Послуг із нарахуванням комісії за банківські послуги (переказ коштів), обов’язок за сплату такої комісії покладається на Замовника.

СТАТТЯ 6. Права та обов’язки Сторін
6.1. Виконавець зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі надавати Замовнику Послуги відповідно до сплаченого об’єму Послуг.
6.1.2. Забезпечити своєчасне, згідно з розкладом та програмою, проведення занять із Замовником, своєчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених навчальним планом, з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено вказане заняття.
6.2. Виконавець має право:
6.2.1. На оплату Послуг в порядку та на умовах, визначеним цим Договором.
6.2.2. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі, з попередньою їх публікацією на Сторінці Виконавця.

6.2.3. Частково або повністю призупинити надання послуг у разі неможливості виконання послуг у зв’язку з настанням обставинами непереборної сили, до моменту їх завершення.
6.2.4. Змінювати дату надання вже оплачених Замовником Послуг, попередньо повідомивши про це Замовника.
6.2.5. Для виконання зобов’язань по даному Договору залучати третіх осіб без попереднього узгодження з Замовником.

6.2.6. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані Послуг та розірвати Договір (анулювати доступ до навчального курсу) у разі, якщо його поведінка під час отримання Послуг не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов’язки та надавати інформацію в рамках навчального плану, у разі порушення Замовником графіку відвідування занять, а також у разі зневажливого ставлення Замовника до працівників Виконавця. У такому разі кошти, які були сплачені Замовником за надання Послуг, не повертаються.

6.3. Замовник зобов’язаний:
6.3.1. Оплачувати Послуги на умовах цього Договору.

6.3.2. Сумлінно виконувати умови цього Договору, а також виконувати вимоги, описані на Сайті, дотримуватися загальноприйнятих етичних правил поведінки.
6.3.3. Ознайомитись з Договором та умовами надання обраних Послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

6.3.4. Вчасно з’являтися на заняття. У разі відсутності Замовника на занятті, без попереднього погодження з Виконавцем у відповідності до умов цього Договору, Замовник позбавляється права висувати будь-які претензії до Виконавця.
6.3.5. Надавати правильні відомості, інформацію, персональні дані для забезпечення виконання умов цього Договору.

6.3.6. Використовувати усі навчальні матеріали виключно для цілей виконання цього Договору та не порушувати інтелектуальної власності Виконавця на навчальні матеріали та методики. Замовник зобов’язується у будь-який спосіб не відтворювати, не копіювати, не надавати/передавати доступ до інформації у тому числі паролі, які він отримав, не використовувати у будь-яких цілях не передбачених цим Договором інформацію, матеріали, до яких він має доступ у зв’язку з наданням послуг, окрім особистого використання.
6.4. Замовник має право:
6.4.1. Отримувати Послуги в порядку та на умовах, визначених Договором.
6.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та забезпечення надання Послуг.

6.4.3. Замовник має всі права споживача передбачені законодавством України «Про захист прав споживачів».

СТАТТЯ 7. Конфіденційність і захист інформації
7.1. Персональні дані Користувача/Замовника обробляються Виконавцем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
7.2. Обробка персональних даних Виконавцем, як розпорядником персональних даних, включає в себе збір персональних даних, зазначених Замовником, їх зберігання та використання в цілях виконання Договору.
7.3. Персональні дані збираються та обробляються виключно з метою дотримання вимог, які регулюють правовідносини у сфері бухгалтерського та податкового обліку. Термін зберігання і обробки персональних даних становить три роки.
7.4. Надаючи свої персональні дані, Користувач/Замовник надає безумовну згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Виконавцем.
7.5. Виконавець не несе відповідальність за відомості, надані Користувачем/Замовником на Сторінці в загальнодоступній формі.

7.6. Виконавець має право розкрити конфіденційну інформацію державним органам, у разі якщо, Замовник своїми діями та/або бездіяльністю може спровокувати/призвести до збройних конфліктів, злочинів проти життя та свободи третіх осіб, або безпосередньо загрозу життю Замовника та інші незаконні, злочинні дії.

СТАТТЯ 8. Термін дії публічної оферти 8.1. Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції укласти Договір.

8.2. Замовник Послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами шляхом сукупного виконання наступних дій:

 обрання бажаного Тарифу послуг, інформація про який розміщена на Сторінці;

 подання заявки через форму запису на навчальний курс (бронювання), яка розміщена на Сайті;

 оплата Замовником Послуг Виконавця.

8.3. Факт оплати Замовником Послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі.

8.4. У випадку, якщо після припинення дії цього Договору між Сторонами чи його розірвання не проведено остаточний розрахунок, то розірвання чи припинення цього Договору не є підставою для відмови Сторін від проведення остаточного розрахунку.

8.5. Дана оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх Замовників з одночасною публікацією нової версії оферти на Сторінці.

СТАТТЯ 9. Особливі умови
9.1. Сторінка та супутні сервіси можуть бути тимчасово частково або повністю недоступні у зв’язку з проведенням профілактичних робіт або з інших технічних причин.
9.2. До відносин між Користувачем/Замовником і Виконавцем застосовуються положення законодавства України.
9.3. У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача/Замовника, він повинен звернутися до Виконавця за розміщеними на Сторінці контактами. Усі виникаючі суперечки сторони зобов’язані намагатися вирішити шляхом переговорів та відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Даний Договір оферти викладений українською мовою відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 10. Відповідальність

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

10.2. Замовник несе персональну відповідальність за інформацію, яка надається ним при оформленні відповідного Тарифу послуг.

10.3. У випадку порушення Замовником умов цього Договору, Виконавець має право призупинити/відмовити у наданні послуг без права на повернення сплачених коштів.

СТАТТЯ 11. Обставини непереборної сили

11.1. У разі настання обставин непереборної сили, тобто обставин, які виникли і діють незалежно від волі Сторін і які Сторона об’єктивно не могла передбачити і запобігти, якщо ці обставини перешкоджають належному виконанню Стороною своїх зобов’язань за цим Договором, термін виконання цієї Стороною своїх зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії обставин непереборної сили, але не більше ніж на 3 (три) місяці.

11.2. До обставин непереборної сили належать війни та інші військові дії, землетруси, повені та інші стихійні лиха, прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових актів та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

11.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених обставин і про передбачуваний строк їх дії протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх настання (з додаванням доказів існування таких обставин: документа, виданого Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом).

11.4. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки діють більше 3 (трьох) місяців, Сторони на підставі взаємних переговорів можуть розірвати цей Договір.

СТАТТЯ 12. Інтелектуальна власність (авторське право)

12.1. В залежності від придбаних Замовником послуг, він отримуєте доступ до контенту (інформаційним та навчальним матеріалам), авторські та суміжні права на який захищені або в будь-якому випадку належать Виконавцю, незалежно від факту реєстрації та території їх дії.

12.2. Користуючись послугами, Замовник отримуєте право переглядати контент та використовувати його виключно в особистих цілях, на умовах цієї угоди, протягом строку навчання.

12.3. Знак для товарів та послуг, а також торговельне найменування “DEUTSCH TREND” зареєстроване і належить Виконавцю. Замовник не можете використовувати його без письмового дозволу. На всі назви брендів та товарні знаки, що згадуються на Сторінці, включаючи назви брендів та товарні знаки, що належать третім особам, поширюється дія застосовуваного законодавства. Їх згадування на сайті або у навчальних матеріалах не означає, що вони не захищені правами третіх осіб.

12.4. Усі матеріали, розміщені на Сторінці, а також матеріали, надані Замовнику в ході надання послуг (контент) є об’єктами авторського права, виключні права на використання яких належать Виконавцю включаючи торгівельний знак “DEUTSCH TREND” незалежно від факту реєстрації та території їх дії.

12.5. Копіювання, перероблення, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення і поширення матеріалів, розміщених на Сторінці, або наданих Замовнику в ході навчання, так само як використання контенту у комерційних цілях, без письмового дозволу правовласника, суворо заборонено та переслідується за законом.

12.6. Зверніть увагу! Купівля доступу до навчального контенту “у складчину” або передача облікових даних Замовника для доступу до навчання третім особам заборонено, – це піратство.

12.7. Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності переслідується згідно законодавства країни проживання порушника та міжнародного законодавства, та тягне настання цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності. У разі виявлення фактів незаконного використання інтелектуальної власності (використання бренду; копіювання або переробка матеріалів курсу, покупка доступу до курсу “у складчину” та передача облікових даних для доступу до навчання третім особам та ін.), Виконавець можемо на власний розсуд припинити надання послуг та заблокувати аккаунт порушника, без відшкодування вартості навчання.

12.8. Виконавець має право за своїм вибором вимагати від порушника повного відшкодування збитків, заподіяних таким порушенням або ж виплати порушником компенсації в розмірі подвійної плати за правомірне використання об’єктів інтелектуальної власності, за кожен випадок неправомірного використання. У разі відмови порушника від добровільної виплати компенсації, Виконавець буде змушений звернутися до правоохоронних органів, ініціювати кримінальне провадження та стягнути грошову компенсацію у примусовому порядку.

12.9. У разі порушення Замовником вимог користування об’єктами інтелектуальної власності, що полягає у копіюванні, переробленні, модифікації, повному або частковому використанню, публічному відтворенню і поширенню матеріалів, розміщених на Сторінці, або наданих Замовнику в ході навчання, надання доступу до матеріалів навчальної програми, перепродаж інше використання об’єктів інтелектуальної власності, що належать Виконавцю, у комерційних цілях є грубим порушенням умов цього Договору, авторських та суміжних прав на інтелектуальну власність.
За кожен факт такого порушення Замовник зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 100 000 грн (сто тисяч гривень) на користь Виконавця, у вигляді компенсації за завдані збитки.

СТАТТЯ 13. Прикінцеві положення

13.1. Цей Договір виступає договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

13.2. Виконавець залишає за собою право вносити односторонні зміни в цей Договір з попередньою публікацією їх на Сторінці.

13.3. Нова редакція Договору набуватиме чинності з дати її розміщення Виконавцем на Сторінці.

13.4. Акцептуванням Договору або оформленням Замовлення, Покупець надає згоду на збір та обробку власних персональних даних в цілях цього Договору, а також надає право на включення своїх персональних даних до бази Замовників Виконавця.

СТАТТЯ 14. Додаток № 1 ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ САЙТУ

Реквізити Виконавця
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НАЗАРЕНКО ЛЕОНІД ЛЕОНІДОВИЧ
РНОКПП 3096008411.
IBAN: UA 08 300528 0000026007000028355.

📧 Е-mail: nazarenko.leonid@gmail.com.
📞Телефон: +380954233700 (Messenger, Telegram, WhatsApp).

0