Содержание курса
Телеграм чат та лист прогресу
0/1
Лекція #3
Прийменники, які вживаються з Akkusativ/Dativ
0/2
Лекція #5
Особливі сильні дієслова
0/2
Лекція #6
Частини мови, члени речення, доповнення в реченнях
0/2
Лекція #8
Неозначені займенники man, jemand, niemand, etwas, nichts, alles
0/2
Лекція #9
Неозначені займенники jeder, manche, alle, einige; вказівні займенники
0/2
Лекція #10
Значення прийменників, що вживаються в Dativ
0/2
Лекція #11
Значення прийменників, що вживаються в Dativ/Akkusativ
0/2
Лекція #12
Ступені порівняння прикметників
0/2
Deutsch Start 2 (A1.2) PLUS – українською🇺🇦
Please login for access. Login
Файлы упражнений
1_A1.2 plus Zusatz.pdf
Размер: 130,75 КБ
1_А1.2 plus Zusatz Wortschatz.pdf
Размер: 134,38 КБ
1_A1.2 plus Zusatz Рішення.pdf
Размер: 155,49 КБ
0% Завершено